Po lewej kopyto prawidłowe, po prawej – opuszczenie kości kopytowej i zapalenie tworzywa podeszwy

Jeśli uszkadzanie połączenia tworzywo-róg ścienny będzie zachodzić stopniowo w dłuższym okresie czasu (głównie mają tu znaczenie czynniki żywieniowe i długotrwałe kucie) dojdzie w końcu do jego naderwania na całej powierzchni bez wystąpienia gwałtownych epizodów bólowych (inaczej niż w przypadku ochwatu). W wyniku tego naderwania ściana puszki kopytowej traci łączność z kością kopytową, co powoduje jej opuszczenie wewnątrz puszki (na zdjęciu RTG jest to widoczne jako opuszczenie się wyrostka wyprostnego kości kopytowej poniżej korony kopyta). Następstwem tego opuszczenia jest przeniesienie całego nacisku poprzez kość kopytową na tworzywo i róg podeszwy; ciągły nacisk powoduje odkształcenie i wypłaszczenie podeszwy oraz stan zapalny tworzywa i wynikającą stąd bolesność. Często na podeszwie widoczny jest siny odcisk krawędzi kości kopytowej będący następstwem uszkodzenia przez nią naczyń krwionośnych tworzywa.

Opieka nad koniem z opuszczeniem kości kopytowej nie różni się w zasadzie od opieki nad rehabilitowanym koniem ochwatowym – absolutnym priorytetem jest dieta i odpowiednia ilość ruchu (często konieczne będą buty). Kiedy te warunki zostaną spełnione, konieczne będzie pozbawienie wszystkich ścian kontaktu z podłożem, tak aby nie dopuścić do powstania dźwigni mogącej odrywać nowy poprawnie przyrośnięty róg. Należy robić to ostrożnie; musimy mieć na uwadze, że taki zabieg przeniesie jeszcze więcej ciężaru na podeszwę (koń będzie stał tylko na niej i kątach wsporowych), która jest uszkodzona i konieczna może się okazać jej natychmiastowa ochrona (buty z miękką wkładką). W momencie, gdy narastające od góry ściany puszki poprawnie połączone z tworzywem ściennym „uniosą” kość kopytową do góry, podeszwa odzyska swą naturalną wklęsłość i będzie możliwa regeneracja jej tworzywa i odbudowa rogu na grubość. W zależności od przypadku rehabilitacja może trwać różnie długo – od kilkunastu tygodni do nawet kilku lat.

Kropki pokazują linię korony – wyrostek wyprostny kości kopytowej znajduje się sporo poniżej tej linii; warto też zwrócić uwagę na grubość podeszwy
Odcisk krawędzi kości kopytowej na wypłaszczonej podeszwie

Dodaj komentarz